Delen:

Stem nu op the Blue Road Awards!

Donderdag 24 September 2015

Er kan nog een week gestemd worden op the Blue Road Awards. Inland Terminal Veghel is ook genomineerd en maakt dus kans op deze Award.

Op 30 september worden tijdens het congres ‘Verzilveren van logistieke kansen’ van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) voor het eerst the Blue Road Awards uitgereikt door Minister Schultz van Haegen.
Met dit initiatief wil het BVB koplopers in de logistiek in het zonnetje zetten. Koplopers die inzet getoond hebben om de binnenvaart in hun logistieke keten te integreren of hier de faciliteiten voor bieden en hierdoor als voorbeeld voor anderen kunnen dienen. Iedereen kan online stemmen op hun favoriet.

Genomineerden
De Awards worden uitgereikt in een drietal categorieën. De eerste categorie is een soort oeuvre-award waar verladers genomineerd zijn die al langere tijd over water vervoeren en hier door de jaren heen in zijn blijven innoveren of uitbreiden. De tweede categorie is voor verladers die recent met succes de overstap naar het water hebben gemaakt. Tot slot is er een categorie voor inland terminals. Het netwerk aan inland terminals is onmisbaar voor het vervoer over water en schept de mogelijkheden om verdere groei mogelijk te maken. Inland Terminal Veghel is genomineerd in deze categorie.

Stemming
Voorafgaand aan het congres kan er online gestemd worden via: http://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/voor/congres/blueroadawards/

Naar het actueel overzicht
Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: