Delen:

Uitbreiding terrein Inland Terminal Veghel

Dinsdag 09 December 2014

De laatste fase van de uitbreiding van het terrein van Inland Terminal Veghel is aangebroken. Het terrein wordt 5,5 ha groot, wat een uitbreiding van 1,85 ha behelst.

Door de opwaardering en omlegging van de Zuid-Willemsvaart kunnen vanaf 19 december a.s. grotere schepen naar Veghel varen. Van Berkel bereidt zich voor op de capaciteitsvergroting. Om de grotere schepen bij Inland Terminal Veghel te verwelkomen wordt de kade ruim een halve kilometer lang. Ook vindt de realisatie plaats van een open overslagterrein. Afgelopen zomer zijn de grondwerkzaamheden hiervoor al afgerond. Momenteel brengt Van Berkel betongranulaat aan, als voorbereiding voor terreinverharding. Vanaf januari wordt daar bestrating op aangebracht.

Naar het actueel overzicht
Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: